Dobro jutro

Nagradne igre
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera
Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

Želim-dobim! (pravila igre)

10.10.2021 | Nagradne igre
34744
 


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “Želim - Dobim 2021”

 

 

 

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizator

 

 

 

Sodelovanje v nagradni igri “Želim - Dobim 2021” (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Radio City d.o.o., Slovenska ulica 35, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator).

 

 

 

2. Privolitev

 

 

 

Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov, to je:

 

imena in priimka ter naslova stalnega prebivališča za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom),

 

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča, telefonska številka).

 

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: info@radiocity.si

 

 

 

3. Namen

 

 

 

Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Radio City in Zavarovalnica Sava, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

 

 

 

4. Trajanje

 

 

 

Nagradna igra poteka v etru in na spletni strani Radio City, od dne 18. oktobra 2021 do 5. novembra 2021 (4 tedne). Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro premakne na drug dan v tednu.

 

 

 

5. Potek nagradne igre

 

 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 18 let ter v skladu z navodili izpolnijo formular na spletni strani Radia City. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba.

 

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@radiocity.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 

 

 

6. Nagrade in nagrajenci

 

 

 

Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre posluša Radio City in ko zasliši svoje ime pokliče na 02 290 90 90.

 

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

 

 

 

7. Nagrade

 

 

 

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil več nagrad, pri čemer vrednost posamezne nagrade ne bo presegala 500 EUR.

 

 

 

8. Nagrajenci in prevzem nagrad

 

 

 

Nagrajenec bodo o nagradi obveščen s klicem na telefonsko številko. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka, ter slike (ki bo nastala ob prevzemu nagrade) na spletni strani https://www.radiocity.si/, v e-poštnih sporočilih soorganizatorja, ki bodo namenjena obveščanju javnosti o rezultatih nagradne igre, prav tako n0a časovnici Facebook strani ali Instagram strani Radia City, za kar od soorganizatorja in organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja sporočila (v sms sporočila v primeru neodzivnosti) ne bo odzval in soorganizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator in soorganizatorja si pridružujejo pravico, da nagrado podelijo v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajenec dvigne pred prostori Radia City na Slovenski ulici 35. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku na pošti, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

 

 

 

9. Obdavčitev nagrade

 

 

Akontacijo dohodnine, vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi prejemnik nagrade. Organizator nagradne igre Radio City, bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku, takoj po prejemu te akontacije s strani nagrajenca.

Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.  Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.

Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre.

 

 

 

10. Škoda in višja sila

 

 

 

Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Facebook in Instagram strani Radia City in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

 

 

11. Varovanje osebnih podatkov

 

 

 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

 

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

 

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam.

 

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

 

 

12. Reševanje sporov

 

 

 

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Mariboru.

 

 

 

13. Objava pravil

 

 

 

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na https://www.radiocity.si/

 

 

 

Datum objave: 10.10.2021

Aljaž Hölbl, direktor 

GALERIJA
Novicka
Novicka
Novicka
Novicka
Novicka
Novicka
Novicka
Novicka