Dobro jutro

Nagradne igre
Pravila nagradne igre Kdo sestavi hitreje?
Europarkova ruleta desetakov
Pravila Vijol'čnega kluba Radia City
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera

Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

Europarkova ruleta desetakov

10.12.2022 | Nagradne igre
3576
 


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “Europarkova ruleta desetakov”

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

 

 


1. Organizator
Sodelovanje v nagradni igri “Europarkova ruleta desetakov” (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Europark, družba za upravljanje d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) in izvedbi Radio City d.o.o., Slovenska ulica 35, 2000 Maribor (V nadaljevanju izvajalec).

2. Privolitev
Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov, to je:
imena in priimka ter naslova stalnega prebivališča za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom),
POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča, telefonska številka).
Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: info@radiocity.si
 
3. Namen
Namen nagradne igre je promocija Europarkovih desetakov, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje
Nagradna igra poteka v etru Radia City, od dne 12. decembra do 24. decembra 2022 (12 dni). Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro premakne na drug dan v tednu ali podaljša.

5. Potek nagradne igre
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in ter so starejši od 18 let. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba.
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@radiocity.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

Sodeluje se s klicem na 02 290 90 90, ko k temu pozove moderator v etru radia. Moderator nato zavrti ruleto s štirimi možnimi (naključno generiranimi) izzidi. Poslušalec glede na rezultat rulete dobi bon za 10, 20, 30 ali 40€ vnovčljiv v Europarkovih prodajalnah.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

6. Nagrade in nagrajenci
Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

7. Nagrade
Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil več nagrad, pri čemer vrednost posamezne nagrade ne bo presegala 40 EUR.

8. Nagrajenci in prevzem nagrad
Nagrajenec bodo o nagradi obveščen s klicem na telefonsko številko. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka, ter slike (ki bo nastala ob prevzemu nagrade) na spletni strani https://www.radiocity.si/, v e-poštnih sporočilih soorganizatorja, ki bodo namenjena obveščanju javnosti o rezultatih nagradne igre, prav tako na časovnici Facebook strani ali Instagram strani Radia City, za kar od soorganizatorja in organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja sporočila (v sms sporočila v primeru neodzivnosti) ne bo odzval in soorganizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator in soorganizatorja si pridružujejo pravico, da nagrado podelijo v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajenec dvigne pred prostori Radia City na Slovenski ulici 35. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku na pošti, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

9. Obdavčitev nagrade
Akontacijo dohodnine, vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi prejemnik nagrade. Organizator nagradne igre Radio City, bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku, takoj po prejemu te akontacije s strani nagrajenca.
Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.  Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre.

10. Škoda in višja sila
Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Facebook in Instagram strani Radia City in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.
Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.
Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam.
Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

12. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Mariboru.

13. Objava pravil
Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na https://www.radiocity.si/

 

 

Datum objave: 10.12.2022

 

Bor Greiner, odgovorni urednik

  

GALERIJA
Novicka