Dobro jutro

Nagradne igre
Pravila nagradne igre Kdo sestavi hitreje?
Europarkova ruleta desetakov
Pravila Vijol'čnega kluba Radia City
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera

Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

Pravila Vijol'čnega kluba Radia City

28.09.2022 | Nagradne igre
12199
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. člen

Glavni namen kluba je, da med poslušalce Radia City čim pravičneje in smisleno razdelimo ugodnosti (predvsem proste vstopnice za obisk tekem) do katerih ima Radio City zaradi dolgoletnega sodelovanja z NK Mariborom dostop. Hkrati s tem promoviramo NK Maribor in Radio City.

 

V nadaljevanju podrobneje opisujemo pravila delovanja tega. Podatki, ki vam jih posredujemo, se lahko zdijo zelo natančni, vendar jih zahteva zakon – jezik smo poskušali čimbolj poenostaviti, v primeru, da bi imeli kakršna koli vprašanja, bomo na njih z veseljem odgovorili.

 

2. člen: Kaj dokument določa?

a) pravila delovanja kluba

b) pogoje udeležbe, vključno s pravicami in obveznostmi

c) ugodnosti, ki so na voljo članom kluba

d) načela vodenja komunikacije.

 

3. člen

Pogoj za pristop h klubu je izpolnjena prijavnica na https://www.radiocity.si/violcni-klub.php in izpolnjenih 16 let.

 

4. člen Splošne določbe

 

V zvezi s sodelovanjem bo Organizator kluba (Radio City):

 

a) organiziral akcije in podeljeval članom kluba darila

b) klub je organiziran na ozemlju Republike Slovenije

c) Udeležba članov je brezplačna in prostovoljna.

d) Član Kluba se lahko kadarkoli včlani v klub ali izpiše z email sporočilom poslanim na info@radiocity.si

e) Član Kluba ne more prenesti pravic, ki izhajajo iz sodelovanja v klubu, na tretje osebe.

f) Član Kluba je dolžan sodelovati v klubu na način, ki je v skladu z določbami veljavne zakonodaje in načeli socialnega sožitja.

g) Član Kluba je dolžan, da v obrazcu za prijavo navede le resnične, aktualne in vse potrebne podatke

h) Član Kluba je dolžan, da nemudoma obvesti organizatorja o kakršni koli spremembi svojih osebnih podatkov, navedenih v prijavnem obrazcu

 

Informacije o klubu, ki so predstavljene na spletni strani so le povabilo k sklenitvi pogodbe v smislu 71. čl. Civilnega zakonika čas trajanja kluba je nedoločen, pri čemer bo organizator izbrisal osebne podatke člana kluba v treh letih po zadnji dejavnosti člana kluba, razen če posebne določbe ne določajo drugače.

 

5. člen

Pritožbe glede klube se lahko prijavijo organizatorju v kakršnikoli obliki, na primer po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: info@radiocity.si ali po telefonu: + 386 (2) 228 38 48.

Organizator bo na pritožbo člana kluba odgovoril takoj, ko bo mogoče, a najpozneje v 30 dneh od datuma prejema (v skladu s 1. odst. 7a). čl. Zakona z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov (U. L. iz leta 2017 točka 683), razen če drugačen datum izhaja iz zakonskih določb ali posebnih predpisov.

 

6. člen Osebni podatki

 

Upravitelj osebnih podatkov člana kluba je organizator.

 

Osebne podatke člana kluba, navedene v prijavnem obrazcu, bo obdeloval organizator. Član kluba ima pravico vložiti pritožbo pri organu, pristojnem za varstvo osebnih podatkov, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravljanja oz. spreminjanja, izbrisa, omejitve obdelave in prenosa podatkov.

 

6. člen

Pravila Vijol'čnega kluba pričnejo veljati z dnem 25. 9. 2022 in so objavljena na spletni strani radijske postaje Radio City. Radio City si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli dopolniti ali spremeniti.

 

 

V Mariboru, 25. september 2022

Radio City d.o.o.                                                                                        Aljaž Hölbl, direktor 

GALERIJA
Novicka