Dobro jutro

Nagradne igre
dm izziv - pravila igre
Priigrajte si majico ali dežnik Radia City!
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera
Karte za nogomet

Dvig nagrade


 

dm izziv - pravila igre

12.04.2021 | Nagradne igre
316
 


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “ Dnevi dm-ovih izzivov na Radiu City”

 

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

 

 

 

1. Organizator

 

Sodelovanje v nagradni igri “ Dnevi dm-ovih izzivov na Radiu City ” (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja dm drogerie markt Slovenija, Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator)., ter soorganizaciji podjetij Pristop skupina družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana in Radio City d.o.o., Slovenska ulica 35, 2000 Maribor  (v nadaljevanju soorganizatorja).

 

2. Posredovanje podatkov

 

Sodelovanje v nagradni igri ni na nikakršen način povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Podatki in informacije, ki jih zahtevata soorganizatorja, ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov info@radiocity.si

 

3. Privolitev

 

Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov, to je:

imena in priimka ter naslova stalnega prebivališča za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom),

POMEMBNO: soorganizatorja zbirata vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: info@radiocity.si

 

4. Namen

 

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke dm drogerie markt Slovenija, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

 

5. Trajanje

 

Nagradna igra poteka na Facebook in Instagram strani Radio City, in sicer v objavah od dne 12. aprila 2021 do 9. maja 2021 (4 tedne). Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro premakne na drug dan v tednu.

 

6. Potek nagradne igre

 

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki Facebooka in Instagrama, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 18 let ter pod objavo nagradne igre pustijo komentar, ki je v skladu z navodili, zapisanimi v objavi. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@radiocity.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 

7. Nagrade in nagrajenci

 

Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre pod objavo soorganizatorja na Facebook ali Instagram strani Radia City v komentar zapiše odgovor na vprašanje oziroma komentar, ki sledi navodilom, zapisanim v objavi. Vsak delovni dan v času trajanja nagradne igre bosta radijska voditelja Natalija in Tine (Radio City) izžrebala enega (1) nagrajenca/ko (skupno 20 nagrajencev v 4 tednih) izmed tistih, ki bodo sodelovali v komentarju in bo za nagrado prejel/a 1x darilno kartico v vrednosti 30 EUR dm drogerie markt Slovenija.

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

 

8. Nagrade

 

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil:

20x darilna kartica v vrednosti 30 EUR dm drogerie markt Slovenija

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 

9. Nagrajenci in prevzem nagrad

 

Nagrajenec bodo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu, prav tako bo objavljen na spletni strani https://www.radiocity.si/ . Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani https://www.radiocity.si/, v e-poštnih sporočilih soorganizatorja, ki bodo namenjena obveščanju javnosti o rezultatih nagradne igre, prav tako dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook strani ali Instagram strani Radia City, za kar od soorganizatorja in organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in soorganizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator in soorganizatorja si pridružujejo pravico, da nagrado podelijo v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajenec nagrado prejme po pošti na dom. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku na pošti, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

 

10. Obdavčitev nagrade

 

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

 

11. Škoda in višja sila

 

Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Facebook in Instagram strani Radia City in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

12. Varovanje osebnih podatkov

 

Sodelujoči v nagradni igri soorganizatorjema kot upravljalca zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbirata in obdelujeta osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

13. Reševanje sporov

 

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

14. Objava pravil

 

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na https://www.radiocity.si/

 

Datum objave: 12.4.2021 

GALERIJA
Novicka
Novicka
Novicka