Dobro jutro

Nagradne igre
Pravila nagradne igre Kdo sestavi hitreje?
Europarkova ruleta desetakov
Pravila Vijol'čnega kluba Radia City
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera

Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

Kviz brez Googla - pravila igre

22.01.2018 | Nagradne igre
37150
 


P R A V I L A  N A G R A D N E  I G R E  I N  P R A V I L A  P R E V Z E M A
"Kviz brez Googla"

 
1. člen
Radio City razpisuje nagradno igro »Kviz brez Googla« (v nadaljevanju nagradna igra), v času med 1.10.2017 in 1.4.2018, v skladu s temi pravili in z namenom dviga poslušanosti ter poglobitev zvestobe blagovni znamki Radio City.


2. člen
V zgoraj navedenem času bomo na ulicah Maribora (in občasno širše okolice, a nikoli izven področja slišnosti Radia City) naključno izbrane pozivali, da z nami odigrajo Kviz brez Googla. Kviz vsebuje 4 vprašanja, vsako (pravilen odgovor) je vredno 10 EUR, zastavljana so v vrsten redu od najlažjega do najtežjega. Pri odgovarjanju si ni dovoljeno pomagati s telefonom ali katerokoli elektronsko napravo, lahko pa tekmovalcu pomagajo druge osebe, za katere pa velja isto pravilo ne-googlanja.

3. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad. Zaposleni na radijski postaji Radio City, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner in otroci) v nagradni igri ne morejo sodelovati. V kolikor bi osebe iz prejšnjega odstavka sodelovale v nagradni igri in zmagale, se tisti del nagradne igre razveljavi ter se ponovi.
Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da so sodelujoči seznanjeni s temi pravili in se z njimi strinjajo. Nagrajenci so lahko le fizične osebe, ki so dolžni moderatorju posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonsko številko, elektronski naslov ter davčno številko). Če ne takoj, pa bodo nagrajencem najkasneje v petnajstih delovnih dneh pojasnjena vsa potrebna navodila za dvig nagrade. S tem se nagrada šteje za prejeto. V kolikor se v dvajsetih delovnih dneh od prejema nagrade nagrajenec ne oglasi, se smatra, da nagrade ne bo izkoristil in izgubi pravico do nagrade. Ob prevzemu nagrade se mora identificirati z osebnim dokumentom in s seboj prinesti kopijo potrdila o davčni številki. Z navedbo osebnih podatkov udeleženci nagradne igre podajo privolitev za njihovo obdelavo. Udeleženci se strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (Ime, priimek in slika ob prejetju nagrade) na spletni in facebook strani radijske postaje. Osebni podatki se bodo obdelovali izključno za namen nagradne igre in skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

4. člen
Akontacijo dohodnine, vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec, organizator pa bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.  Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre. Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Za realizacijo in korektno izvedbo nagradne igre, kakor tudi za realizacijo nagrade, je odgovorna radijska postaja Radio City.

5. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 5. 1. 2018 in so objavljena na spletni strani radijske postaje Radio City.  Radio City si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli dopolniti ali spremeniti.
 
 
V Mariboru, 5. oktober 2017
 
Radio City d.o.o.                                                                                        Mišo Hölbl, direktor 

GALERIJA
Novicka