Dobrodelna dražba NK Maribor in Radia City
Pravila sodelovanja

PRAVILA  SODELOVANJA V DOBRODELNI AVKCIJI
"Dobrodelna dražba za Tinko - Zadnji dres Legende
"
 
1. člen
Radio City bo na spletni strani www.radiocity.si v času od ponedeljka, 23. 5. 2022, do nedelje, 29. 5.2022, v skladu s temi pravili pripravil dobrodelno avkcijo.


2. člen
V zgoraj navedenem času bomo v etru radia in na družbenih omrežjih pozivali k sodelovanju na avkciji.


3. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence avkcije in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z njo. Zaposleni na radijski postaji Radio City, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner in otroci) v avkciji ne morejo sodelovati. V kolikor bi osebe iz prejšnjega odstavka sodelovale v avkciji, se tisti del avkcije igre razveljavi ter se ponovi.
Sodelovanje v avkciji je brezplačno. S sodelovanjem sodelujoči izrecno sprejema ta pravila in se z njimi strinja. Pravtako s sodelovanjem potrjuje, da je seznanjen s Pravilnikom o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov ter podaja izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot je navedena v nadaljevanju. Osebni podatki sodelujočega v strukturi ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, zunanja podoba (fotografija) in zvočni posnetek, se smejo obdelovati le za potrebe izvedbe nagradne igre. Z osebnimi podatki udeleženca avkcije bo Radio City ravnal z vso skrbnostjo, jih vpisal v evidenco osebnih podatkov – avkcije – in jih obdeloval zgolj in samo za potrebe izvedbe avkcije ter v skladu z veljavno zakonodajo. Osebne podatke bo obdeloval Radio City, podatke o zmagovalcu avkcije bo Radio City hranil pet let, osebne podatke o ostalih sodelujočih, pa bo izbrisal po šestih mesecih od zaključka avkcije.

Če ne takoj, bodo dražiteljem najkasneje v petnajstih delovnih dneh pojasnjena vsa potrebna navodila za prevzem draženega predmeta. V kolikor se v dvajsetih delovnih dneh od datuma avkcije dražitelj ne oglasi, se smatra, da predmeta ne bo imel in izgubi pravico do njega. Ob prevzemu predmeta se mora identificirati z osebnim dokumentom. Udeleženci se strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (Ime, priimek in slika ob prejetju draženega predmeta) na spletni in facebook strani radijske postaje.

4. člen
Vsak sodelujoči pa lahko draži več predmetov avkcije. Mladoletne osebe lahko v avkciji sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Za realizacijo in korektno izvedbo nagradne igre, kakor tudi za realizacijo avkcije, je odgovorna radijska postaja Radio City.

Sodelujoči v avkciji sicer izjavlja, da bo v primeru, da bo zmagal oz. podal najvišjo ponudbo, z NK Maribor tudi sklenil pogodbo o nakupu predmeta.

5. člen
Pravila avkcije pričnejo veljati z dnem 20. 5. 2022 in so objavljena na spletni strani radijske postaje Radio City.  Radio City si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli dopolniti ali spremeniti.
 
 
V Mariboru, 20. maj 2022
 
Radio City d.o.o.                                                                                        Aljaž Hölbl, direktor