Dobro jutro

Nagradne igre
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera
Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

Pravila nagradne igre Mastercard in Radio City ustvarjata nepozabne spomine

31.08.2017 | Nagradne igre
1960
 


P R A V I L A  N A G R A D N E  I G R E  I N  P R A V I L A  P R E V Z E M A
"Mastercard in Radio City ustvarjata nepozabne spomine"

 
1. člen
Radio City razpisuje nagradno igro »Mastercard in Radio City ustvarjata nepozabne spomine« (v nadaljevanju nagradna igra), v času med 31.08. in 11.09.  2017, v skladu s temi pravili in z namenom dviga poslušanosti ter poglobitev zvestobe blagovni znamki Radio City.

 


2. člen
V zgoraj navedenem času bomo vsak dan pozivamo poslušalce, da do vključno 11.09. na email jutro@radiocity.si ali telefonsko številko 041 211 211 pošljejo krajši opis razlogov zakaj bi si vaš otrok zaslužil to čast, da nogometaše Maribora spremi na zelenico pred pričetkom UEFA srečanja s Spartakom. Izmed vseh prispelih prijav, ki bodo zadostovali pogojem UEFA Champions League - vaš otrok je lahko star med 7 in 9 let in ne glede na spol visok med 105 in 135 centimetri, izžrebali 22 otrok. V primeru, da se zaradi kakršnegakoli razloga izžrebani otrok ne bi mogel udeležiti tekme, bomo naknadno izžrebali še več otrok.


3. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad. Zaposleni na radijski postaji Radio City, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner in otroci) v nagradni igri ne morejo sodelovati. V kolikor bi osebe iz prejšnjega odstavka sodelovale v nagradni igri in zmagale, se tisti del nagradne igre razveljavi ter se ponovi.
Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da so sodelujoči seznanjeni s temi pravili in se z njimi strinjajo. Nagrajenci so lahko le fizične osebe, ki so dolžni moderatorju posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonsko številko, elektronski naslov ter davčno številko). Če ne takoj, pa bodo nagrajencem najkasneje v petnajstih delovnih dneh pojasnjena vsa potrebna navodila za dvig nagrade. S tem se nagrada šteje za prejeto. V kolikor se v dvajsetih delovnih dneh od prejema nagrade nagrajenec ne oglasi, se smatra, da nagrade ne bo izkoristil in izgubi pravico do nagrade. Ob prevzemu nagrade se mora identificirati z osebnim dokumentom in s seboj prinesti kopijo potrdila o davčni številki. Z navedbo osebnih podatkov udeleženci nagradne igre podajo privolitev za njihovo obdelavo. Udeleženci se strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (Ime, priimek in slika ob prejetju nagrade) na spletni in facebook strani radijske postaje. Osebni podatki se bodo obdelovali izključno za namen nagradne igre in skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov.


4. člen
Akontacijo dohodnine, vse davščine in morebitna druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi Radio City d.o.o, ki bo po potrebi za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
Sponzor ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.  Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre. Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Za realizacijo in korektno izvedbo nagradne igre, kakor tudi za realizacijo nagrade, je odgovorna radijska postaja Radio City.


5. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 31. 08. 2017 in so objavljena na spletni strani radijske postaje Radio City.  Radio City si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli dopolniti ali spremeniti.
 
 
V Mariboru, 31. avgust 2017
 
Radio City d.o.o.                                                                                        Mišo Hölbl, direktor 

GALERIJA
Novicka