Dobro jutro

Nagradne igre
Pravila nagradne igre Evo ti kuhna!
Priigrajte si majico ali dežnik Radia City!
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera
Karte za nogomet

Dvig nagrade


 

Harvey Norman: Kdo je najboljši prodajalec? - PRAVILA NAGRADNE IGRE

14.11.2019 | Nagradne igre
965
 


 

 

P R A V I L A  N A G R A D N E  I G R E  I N

P R A V I L A  P R E V Z E M A
"Harvey Norman: kdo je najboljši prodajalec?"

 

 

 


1. člen
Radio City razpisuje nagradno igro »Harvey Norman: kdo je najboljši prodajalec?« (v nadaljevanju nagradna igra), v času med 15.11.2019 in 16.11.2018, v skladu s temi pravili in z namenom dviga poslušanosti ter poglobitev zvestobe blagovni znamki Radio City.


2. člen
V zgoraj navedenem času bomo poslušalce pozivali, da spremljajo jutranji program Radia City in na telefonsko številko sporočijo kdo je boljši prodajalec, bodisi Bor ali Katja. Vsak poslušalec, ki bo z nami v živo v etru ali pa bo v etru predvajan zgolj njegov posnetek prejme za nagrado vrednostni bon podjetja Harvey Norman v višini 30 EUR, pod pogojem da jasno in nedvoumno izrazi svoje prepričanje kdo izmed obeh zgoraj navedenih zaposlenih Radia City ga v vlogi prodajalca v trgovini Harvey Norman bolj prepričal.
3. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad. Zaposleni na radijski postaji Radio City, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner in otroci) v nagradni igri ne morejo sodelovati. V kolikor bi osebe iz prejšnjega odstavka sodelovale v nagradni igri in zmagale, se tisti del nagradne igre razveljavi ter se ponovi.
Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno sprejema ta pravila in se z njimi strinja. Pravtako s sodelovanjem potrjuje, da je seznanjen s Pravilnikom o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov ter podaja izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot je navedena v nadaljevanju. Osebni podatki sodelujočega v strukturi ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonska številka, elektronski naslov, davčno številka, zunanja podoba (fotografija) in zvočni posnetek, se smejo obdelovati le za potrebe izvedbe nagradne igre. Nagrajenci so lahko le fizične osebe, ki so dolžni moderatorju posredovati svoje podatke (fotografijo zunanje podobe le zmagovalec in le, če udeleženec soglaša z objavo svoje fotografije). Z osebnimi podatki udeleženca nagradne igre bo Radio City ravnal z vso skrbnostjo, jih vpisal v evidenco osebnih podatkov – nagradne igre – in jih obdeloval zgolj in samo za potrebe izvedbe nagradne igre in prevzema nagrade ter v skladu z veljavno zakonodajo. Osebne podatke bo obdeloval Radio City in izjemoma, za potrebe davčne obravnave podeljene nagrade, računovodski servis kot zunanji pogodbeni obdelovalec. Podatek o nagrajencih bo Radio City hranil pet let, osebne podatke o ostalih sodelujočih, pa bo izbrisal po šestih mesecih od zaključka nagradne igre.

Če ne takoj, pa bodo nagrajencem najkasneje v petnajstih delovnih dneh pojasnjena vsa potrebna navodila za dvig nagrade. S tem se nagrada šteje za prejeto. V kolikor se v dvajsetih delovnih dneh od prejema nagrade nagrajenec ne oglasi, se smatra, da nagrade ne bo izkoristil in izgubi pravico do nagrade. Ob prevzemu nagrade se mora identificirati z osebnim dokumentom in s seboj prinesti kopijo potrdila o davčni številki. Udeleženci se strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (Ime, priimek in slika ob prejetju nagrade) na spletni in Facebook strani radijske postaje.

4. člen
Akontacijo dohodnine, vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec, organizator pa bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.  Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre. Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Za realizacijo in korektno izvedbo nagradne igre, kakor tudi za realizacijo nagrade, je odgovorna radijska postaja Radio City.

5. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 14. 11. 2019 in so objavljena na spletni strani radijske postaje Radio City.  Radio City si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli dopolniti ali spremeniti.
 
 
V Mariboru, 13. november 2019
 
Radio City d.o.o.                                                                                        Aljaž Hölbl, direktor

  

GALERIJA
Novicka
Novicka
Novicka