Dobro jutro

Nagradne igre
Priigrajte si majico ali dežnik Radia City!
Kviz brez Googla - pravila igre
City premiera
Karte za nogomet
Dvig nagrade


 

VIP Goran Bregović - pravila nagradne igre

10.04.2019 | Nagradne igre
1451
 


P R A V I L A  N A G R A D N E  I G R E  I N  P R A V I L A  P R E V Z E M A
"VIP Goran Bregović"

 
1. člen
Radio City razpisuje nagradno igro »VIP Goran Bregović
 « (v nadaljevanju nagradna igra), v času med 15.04.2019 in 19.4.2019, v skladu s temi pravili in z namenom dviga poslušanosti ter poglobitev zvestobe blagovni znamki Radio City.


2. člen
V zgoraj navedenem času bo na FB strani Radia City zapis s katerim vse obiskovalce FB strani pozivamo, da pozivali, da v komentarju označi prijatelja ali prijateljico in tako sodelujejo v žrebu za dve VIP karti s prevozom na koncert. Voznik bo prišel na željeno mesto in vas odpeljal na koncert pod Pohorjem. Ob tem obiskovalce pozivamo tudi, da (neobvezno) delijo objavo in všečkajo FB stran Radia City.

 

3. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad. Zaposleni na radijski postaji Radio City, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner in otroci) v nagradni igri ne morejo sodelovati. V kolikor bi osebe iz prejšnjega odstavka sodelovale v nagradni igri in zmagale, se tisti del nagradne igre razveljavi ter se ponovi.
Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da so sodelujoči seznanjeni s temi pravili in se z njimi strinjajo. Nagrajenci so lahko le fizične osebe, ki so dolžni moderatorju posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonsko številko, elektronski naslov ter davčno številko). Če ne takoj, pa bodo nagrajencem najkasneje v petnajstih delovnih dneh pojasnjena vsa potrebna navodila za dvig nagrade. S tem se nagrada šteje za prejeto. V kolikor se v dvajsetih delovnih dneh od prejema nagrade nagrajenec ne oglasi, se smatra, da nagrade ne bo izkoristil in izgubi pravico do nagrade. Ob prevzemu nagrade se mora identificirati z osebnim dokumentom in s seboj prinesti kopijo potrdila o davčni številki. Z navedbo osebnih podatkov udeleženci nagradne igre podajo privolitev za njihovo obdelavo. Udeleženci se strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (Ime, priimek in slika ob prejetju nagrade) na spletni in facebook strani radijske postaje. Osebni podatki se bodo obdelovali izključno za namen nagradne igre in skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

4. člen
Akontacijo dohodnine, vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec, organizator pa bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.  Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre. Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le z vednostjo in dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Za realizacijo in korektno izvedbo nagradne igre, kakor tudi za realizacijo nagrade, je odgovorna radijska postaja Radio City.

5. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 15. 4. 2019 in so objavljena na spletni strani radijske postaje Radio City.  Radio City si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli dopolniti ali spremeniti.
 
 
V Mariboru, 10. april 2019
 
Radio City d.o.o.                                                                                        Aljaž Hölbl, direktor 

GALERIJA
Novicka
Novicka